basin

AV. AHMET AYDIN KAPTAN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olmuş; 1996 yılı başlarında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. İlâveten, Hannover Leibniz Üniversitesi (Almanya)’nde 1995-1997 yılları arasında Uluslararası Özel Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk alanlarnda ihtisas (karşılaştırmalı hukuk) eğitimine (tezsiz) devam etmiştir.

İdare Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk, Uluslararası Aile Hukuku ve Kişiler Hukuku alanlarında ağırlıklı deneyim sahibidir.

Çok iyi düzeyde Almanca, orta düzeyde İngilizce ve daha az seviyede Fransızca dillerini konuşabilmekte / anlayabilmektedir.

Kaptan Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun kurucu ve yönetici avukatlarındandır.